Drukuj

 


W przypadku powstania wady fizycznej papy należy złożyć reklamacje.

 

 

Reklamacja musi być zgłoszona niezwłocznie po wykryciu wady, pisemnie nie później jednak niż przed upływem ostatecznego terminu wygaśnięcia gwarancji.

 

 

Nabywca jest zobowiązany do umożliwienia producentowi stwierdzenia wady wyrobu. W przypadku wady fizycznej naszego wyrobu zastosowanego w systemie dachowym lembit, który spowodował przeciek wody, LEMAR zobowiązuje się do:

 

 

 

- usunięcia wady, jeżeli taka naprawa będzie możliwa
- wymiany produktu na inny, wolny od wad
- zwrotu nabywcy równowartości ceny zakupu wadliwego produktu.