Drukuj Drukuj
Płyty ThermaBitumPosypka papowa zielona
Product Image

Płyty Styropianowe EPS70, EPS100-0038 (produkt handlowy)

Płyty warstwowe termoizolacyjne PW 20- zwane potocznie: PW-11 lub styropapa

właściwości

Płyty Styropianowe EPS70, EPS100-0038
(produkt handlowy)

Płyty warstwowe termoizolacyjne PW 20 (zwane również potocznie: PW-11 lub styropapa) przeznaczone są do wykonywania izolacji termicznej dachów bezpośrednio pod pokrycia papowe.
Płyty PW 20 powinny być układane na podłożach betonowych, drewnianych, z zaprawy cementowej, blachy fałdowej (trapezowej) albo na istniejącym pokryciu papowym.
Płyty PW 20 mocuje się do podłoża klejami bitumicznymi lub poliuretanowymi dopuszczonymi w budownictwie dla tego typu stosowania.
Można  mocować mechanicznie za pomocą odpowiednio dobranych łączników  mechanicznych.
Płyty posiadają klasyfikację bezpieczeństwa pożarowego w zakresie reakcji na ogień dla wyrobów dachowych oraz nie rozprzestrzeniania się ognia.