System Lembit NRO

Drukuj PDF

LEMBIT NRO

Papa odporna na ogień.

 

Papa LEMBIT NRO przeznaczona jest do wykonywania jednowarstwowych pokryć dachowych lub jako warstwa wirzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Można ją stosować do wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych. Ze względu na wysoką wytrzymałość oraz zdolność do wydłużenia przy rozciąganiu można stosować ją na izolacje narażone na czynniki mechaniczne.

Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania przy użyciu palnika gazowego oraz gorącego powietrza lub mocuje się mechanicznie, przy pomocy łączników mechanicznych.
 
Spełniając oczekiwania naszych Klientów w naszej ofercie handlowej znalazła się również odporna na ogień papa LEMBIT NRO, która w określonych systemach dachowych LEMAR posiada cechę nierozprzestrzeniania ognia, klasa dachu BROOF(t1) oraz według poszczególnych klasyfikacji ogniowych, spełnia warunek odporności ogniowej REI 15, REI 30 - przekrycie dachowe zachowuje nośność, szczelnośc i izolacyjność w określonych czasie.

 

nro1

 

Papa ma zastosowanie w systemach, które pozwalają na realizowanie przekryć dachowych w zakresie odporności ogniowej - REI; warstwowych przekryć dachowych wg. PN-EN 13501-2:2005. Badanie przeprowadzono dla REI wg PN-B-02851-1 oraz PN-EN1363-1:2001 dla REI 15, RE 20, REI 30, REI 45.
Przekrycia dachów oraz części nośne warstwowych przekryć dachów klasyfikuje się według normy w klasach odporności ogniowe REI.

 

 
Co oznacza REI 15, REI 45?
 

R -  NOŚNOŚĆ OGNIOWA 15minut (45minut) 
 
E - SZCZELNOŚĆ OGNIOWA 15minut (45minut) 
 
I - IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWA 15 minut (45minut)

 

Odporność ogniowa przekrycia dachowego jest jego zdolnością do zachowania w odpowiednim czasie stanu nośności, szczelności oraz izolacyjności ogniowej. Dotyczy całego układu warstw w tym zastosowanych pap oraz termoizolacji (płyty styropianowe lub płyty z wełny mineralnej) w danym systemie dachowym LEMBIT.

Stosując papę LEMBIT NRO w systemach dachowych w momencie powstania pożaru zyskujemy niezbędny czas na powiadomienie straży pożarnej, lokalizację źródła ognia i rozpoczęcie akcji ewakuacyjnej i gaśniczej w celu uniknięcia ofiar w ludziach oraz znacznego zmniejszenia strat materialnych.
 

Wykonywanie izolacji z zastosowaniem papy LEMBIT NRO powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

 

lembit nro

ROZPORZĄDZENIE MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenowych( Dz. U. Nr 80 poz. 563).

§4 ust.1. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar.
ppkt.4. Rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w  pozostałych, jeśli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze.

Papa LEMBIT NRO jest przeznaczona do wykonywania pokryć dachowych na podłożu z betonu, blachy trapezowej, drewna oraz materiałów termoizolacyjnych (np. płyty styropianowe, wełna mineralna i inne). 

LEMBIT NRO przeszedł badania w zakresie:

 • - klasyfikacji ogniowej REI 15, RE 20, REI 30, REI 45.
 • - odporności na ogień zewnętrzny klasa dachu BROOF(t1).

 

Zastosowanie papy LEMBIT NRO daje następujące korzyści:

 • - nowa technologia pozwala na ułożenie papy Lembit NRO  bez użycia palnika gazowego, co daje znaczące korzyści związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym w trakcie wykonywania i po zakończeniu prac dekarskich,
 • - bezpłomieniowy system układania papy za pomocą zgrzewarki na rozgrzane powietrze wymaga zgrzewania tylko zakładów  poprzecznych i podłużnych papy,
 • - metoda montażu zapewnia szczelne i trwałe wykonanie zakładów pokrycia,
 • - montaż jest szybki, bezpieczny i ekonomiczny,
 • - eliminacja użycia ognia otwartego pozwala na układanie pokrycia na materiałach palnych, np. na dachach drewnianych,
 • - brak rozprzestrzeniania się ognia.

 

 

Rozporządzenie Ministra z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z dnia 15 czerwca 2002 rok).
§ 219. 1. Przekrycie budynku mające powierzchnię większą niż 1.000 m2 powinno być nierozprzestrzeniające ognia, dodatkowo palna izolacja cieplna przekrycia powinna być odzielnona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niższej niż RE15 (NOŚNOŚĆ I SZCZELNOŚĆ OGNIOWA 15 minut).

Szczególnie ma to zastosowanie w obiektach najbardziej narażonych na możliwość wystąpienia pożaru dachu, a także w obiektach, których pożar mógłby się wiązać z dużym zagrożeniem życia oraz utraty mienia, takich jak:

 

 • - budynki służby zdrowia, oświaty i wychowania,
 • - duże obiekty usługowe i handlowe,
 • - budynki mieszkania zbiorowego,
 • - obiekty magazynowe o dużej wartości.

 

System dachowy z zastosowaniem papy LEMBIT NRO pozwala na realizowanie przekryć dachowych w zakresie odporności ogniowej warstwowych przekryć dachowych  wg. PN-EN 13501-2:2005. Badania w zakresie odporności ogniowej elementów budynku  przeprowadzono dla: nośności, szczelności oraz izolacyjności wg PN-B-02851-1 oraz PN-EN1363-1:2001; dla REI 15, REI 45 bez dodatkowych  zabezpieczeń.
 


ZAPROPONOWANY SYSTEM TO NAJWYŻSZEJ KLASY POKRYCIE DACHOWE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEWYŻSZAJĄCEJ WSZYSTKIE OBECNIE STOSOWANE ROZWIĄZANIA.
PRZEKRYCIE NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE OGNIA ZABEZPIECZA DACH PRZED PRZENOSZENIEM POŻARU Z SĄSIEDNICH OBIEKTÓW.

 

System dachowy z zastosowaniem papy LEMBIT NRO  to metoda układania bez użycia ognia otwartego, co zwiększa bezpieczeństwo pożarowe na obiektach podczas wykonywania prac oraz po ich zakończeniu.

Kontakt

  Sekretariat:

   61 812 06 31 

   07.00 - 15.00


 

 

 

Kierownicy Regionalni


Jak do nas trafić?

 

Siedziba Firmy

Zakład produkcyjnyLEMAR katalog 2019

 

pdf icon

 

pobierzPodziel się


   facebook box