Zalety dachu zielonego

Drukuj PDF

Zalety dachu zielonego

 

 • • zielony dach zalicza się do terenów zieleni, które poprawiają estetykę miasta, niwelują poczucie przytłoczenia powodowane przez zabudowę miejską, jest jednym z elementów architektonicznego kształtowania przestrzenizalety1
 •  
 • • zmniejsza hałas uliczny - zastosowana warstwa wegetacyjna pochłania zakres fal o niskiej częstotliwości, wyższe blokuje roślinność. Warstwa substratu o grubości 12cm redukuje dźwięk w zakresie od 46 do 50dB
 •  
 • • działa jako dodatkowa izolacja dachu - łagodzi klimat miejski poprzez obniżenie temperatury zielonego dachu do 25-40°C
 •  
 • • oczyszcza powietrze - rocznie zielony dach pochłania 10-20% pyłów szkodliwych gazów znajdujących sie w powietrzu. Dobrze pielęgnowany ogród o powierzchni 10m2 pochłania rocznie taką sama ilość CO2 co 4-metrowe drzewo
 •  
 • • retencja i oczyszczanie wód opadowych - zielony dach może zatrzymać od 15% do 90% wody opadowej z jednego opadu w danym miejscu. Średnia retencja waha się w granicach 50-60%. Dach zielony pozwala oddać do kanalizacji do 80% wody mniej niż typowy dach, stanowi tym samym zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Ponadto stanowi filtr zatrzymujący zanieczyszczenia niesione przez wody opadowe
 •  
 • • pozwala odzyskać utraconą pod zabudowę powierzchnię biologicznie czynną
 •  
 • zalety2 t
 • • aspekt ekonomiczny - poprzez mniejsze zużycie energii, dzięki zacienianiu i izolacyjnym właściwościom warstwy roślinnej pozwala na obniżenie kosztów klimatyzacji w zakresie 17-79% w skali roku. Ponadto warstwa 20cm substratu glebowego oraz 20-40cm pokrywy z roślin posiada takie same właściwości izolacyjne jak 15cm wełny mineralnej
 •  
 • • zwiększa trwałość materiałów poprzez dwukrotne wydłużenie okresu eksploatacji materiałów użytych do pokrycia elewacji oraz stropów. Zwiększenie trwałości pokrycia dachu zmniejsza ilość odpadów powstających podczas jego naprawy.
 •  
 • • zmniejsza ryzyko związane z siłą ssącą wiatru, a tym samym ryzyko zerwania dachu
 •  
 • • zielony dach spełnia aspekt społeczny gdyż pełni funkcje edukacyjną, uświadamiając użytkownikowi korzyści płynące ze stosowania tego typu rozwiązań

Kontakt

  Sekretariat:

   61 812 06 31 

   07.00 - 15.00


 

 

 

Kierownicy Regionalni


Jak do nas trafić?

 

Siedziba Firmy

Zakład produkcyjnyLEMAR katalog 2019

 

pdf icon

 

pobierzPodziel się


   facebook box