Systemy Zielonego Dachu

Drukuj PDF

Systemy zielonego dachu

 

 

1. Układ warstw odwrócony

Pokrycie w układzie odwróconym dwuwarstwowe z dociepleniem z płyt z XPS z zastosowaniem papy zgrzewalnej wierzchniego krycia, antykorzennej LEMBIT ZIELONY DACH z warstwą roślinną ekstensywną.

ukl odwrócony

Warstwa hydroizolacji jest umieszczona niżej niż warstwa termoizolacji. Woda w tym systemie przechodzi przez wszystkie warstwy zielonego dachu i odprowadzana jest do odpływów z ostatnej warstwy, którą stanowi izolacja przeciwwodna. Spływ wody opadowej odbywa się na dwóch poziomach: główna masa wody spływa do systemu odwadniającego znad ocieplenia, pozostała ilość, która przenika przez ocieplenie, jest odprowadzana po powierzchni izolacji przeciwwilgociowej

Uwaga:

Warstwa wegetacyjna sprawnie odprowadza nadmiar wody do warstwy drenażowo-filtracyjnej lub okresowo może ją zmagazynować zapewniając warunki wzrostu dla roślin. Zastosowany substrat powinien być :

• lekki co ma istotne znaczenie dla całej konstrukcji dachowej,grubość warstwy podłoża jest uzależniona od rodzaju zastosowanej roślinności;
• substrat powinien być o odpowiednim uziarnieniu, zapewniającym odprowadzenie nadmiaru wody oraz grommadzenie powietrza;
• warstwa substratu musi zapewnić roślinom dobre warunki do prowadzenia procesów życiowych.

Warstwa filtracyjna wykonana jest z geowłókniny filtracyjnej, która zapobiega zamulaniu warstwy drenujacej, stanowi filtr. Jej podstawowe cechy to przenikalność dla wody oraz korzeni roślin, przy dużej odporności na gnicie.
Przedstawiony system spełnia kryteria w zakresie odporności na działanie ognia zewnętrznego Broof(t1).
Różnorodność systemów zielonego dachu jest tak duża, że nie jest możliwe przedstawienie wszystkich wariantów. 
Pozostałe układy zielonych dachów z zastosowaniem różnych produktów przedstawią Państwu nasi przedstawiciele działu technicznego, inwestycyjnego lub Regionalni Kierownicy Sprzedaży równocześnie udzielając odpowiedzi na pytania w sprawach technicznych.


 
 
2. Układ warstw tradycyjny

 

Pokrycie w układzie tradycyjnym dwuwarstwowe z dociepleniem z płyt styropianowych EPS-100-038 z zastosowaniem papy zgrzewalnej wierzchniego krycia, antykorzennej LEMBIT ZIELONY DACH z warstwą roślinną ekstensywną.

układ tradycyjny

 

Uwaga:

Warstwa wegetacyjna sprawnie odprowadza nadmiar wody do warstwy drenażowo-filtracyjnej lub okresowo może ją zmagazynować zapewniając warunki wzrostu dla roślin. Zastosowany substrat powinien być:

• lekki co ma istotne znaczenie dla całej konstrukcji dachowej,grubość warstwy podłoża jest uzależniona od rodzaju zastosowanej roślinności;
• substrat powinien być o odpowiednim uziarnieniu,zapewniającym odprowadzenie nadmiaru wody oraz grommadzenie powietrza;
• warstwa substratu musi zapewnić roślinom dobre warunki do prowadzenia procesów życiowych.

Podłożem w dachu zwykłym-tradycyjnym jest betonowy strop. Oznacza to, że muszą być zachowane spadki w kierunku odpływów wody deszczowej. Minimalny spadek powinien zapewniać odprowadzenie wody z całej połaci i powinien wynosić minimum 1%, a najlepiej 2%.
Przed rozpoczęciem prac izolacyjnych, podłoże należy zagruntować LEMPLAST SUPER GRUNT SBS. Gdy wyschnie, zgrzewamy papę podkładową paroizolacyjną LEMBIT O PLUS PAROIZOLACJA S30 AL+V.
Następnie mocujemy za pomocą kleju np. STYRODUR 2000 lub DEKO płyty ze styroduru, które układa się jedno lub dwuwarstwowo, zależnie od tego jak gruba ma być warstwa termoizolacyjna. Gdy trzeba będzie kłaść je w dwóch warstwach należy pamiętać o tym, aby płyty warstwy wierzchniej, były przesunięte względem tych z warstwy dolnej, najlepiej o połowę długości. W każdej z warstw płyty trzeba tak ułożyć, żeby ich krótsze krawędzie nie wypadały w jednej linii. Na płytach montujemy papę podkładową samoprzylepną LEMBIT SAMOPRZYLEPNY S20 lub S30. Następnie zgrzewamy papę wierzchniego krycia antykorzenną LEMBIT ZIELONY DACH. Kolejna czynność to rozłożenie maty kubełkowej o profilu 20mm, która jest zintegrowana z geowłókniną. Następnie na warstwę geowłókniny wysypujemy warstwę substratu,która została odpowiednio dobrana do roślinności, która będzie posadzona. Jego grubość powinna zapewnić odpowiednie dociążenie płyt. Płyty nie będą narażone na zgubne skutki siły ssącej wytwarzanej przez wiatr.
Ze szczególną dbałością należy wykonać obróbki detali dachowych takich jak kominy, attyki i ściany. Należy przy tym pamiętać, że wierzchnią warstwę tych obróbek musi stanowić papa termozgrzewalna ,antykorzenna wierzchniego krycia LEMBIT ZIELONY DACH.
Warstwa filtracyjna wykonana jest z geowłókniny filtracyjnej, która zapobiega zamulaniu warstwy drenującej, stanowi filtr. Jej podstawowe cechy to przenikalność dla wody oraz korzeni roślin, przy dużej odporności na gnicie.
Przedstawiony system spełnia kryteria w zakresie odporności na działanie ognia zewnętrznego Broof(t1).
Ważnym składowym elementem zielonego dachu jest system odprowadzenia wody poprzez zastosowanie wpustów dachowych.
Różnorodność systemów zielonego dachu jest tak duża, że nie jest możliwe przedstawienie wszystkich wariantów.
Pozostałe układy zielonych dachów z zastosowaniem różnych produktów przedstawią Państwu nasi przedstawiciele działu technicznego, inwestycyjnego lub Regionalni Kierownicy Sprzedaży równocześnie udzielając odpowiedzi na pytania w sprawach technicznych.


  

 

3. Parking

 

układ parking

 


 

 

4. Ciągi komunikacyjne

 

układ ciągi komunikacyjne

Pobierz: Produkty zastosowane w układach ciągów komunikacyjnych.

 


 

 
5. Dach balastowy

 

układ dach balastowy

Kontakt

  Sekretariat:

   61 812 06 31 

   07.00 - 15.00


 

 

 

Kierownicy Regionalni


Jak do nas trafić?

 

Siedziba Firmy

Zakład produkcyjnyLEMAR katalog 2019

 

pdf icon

 

pobierzPodziel się


   facebook box