Zasady udzialania gwarancji materiałowej

Drukuj PDF

 

Warunki gwarancji materiałowej.
 
Warunkiem otrzymania gwarancji materiałowej jest montaż i właściwe zastosowanie wyrobu zgodnie z instrukcją producenta, przeznaczeniem, określonymi rozwiązaniami technicznymi zawartymi w opracowanych systemach dachowych oraz zasadami sztuki budowlanej.
Gwarancja jest ważna tylko w przypadku montażu wykonanego przez profesjonalną firmę dekarską, należącą do stowarzyszenia branżowego o zasięgu ogólnopolskim albo przez inną firmę dekarską posiadającą autoryzację producenta.
 
Okres gwarancji materiałowej w przypadku dachów złożonych konstrukcyjnie ustalany jest indywidualnie z działem doradztwa technicznego firmy.
 
W przypadku zastosowania na dachu pap w układzie dwuwarstwowym, jeżeli długość okresu gwarancji papy podkładowej różni się od gwarancji papy wierzchniego krycia, wówczas dla obydwu pap zastosowanych łącznie w systemie dachowym Lembit okres gwarancji jest taki jak dla zastosowanej papy wierzchniego krycia. Papa wierzchniego krycia musi być zawsze o wyższych parametrach technicznych w stosunku do papy podkładowej.
 
Początek biegu gwarancji materiałowej na papy LEMBIT:

Gwarancja rozpoczyna się każdorazowo z dniem zakupu fabrycznie papy przez konsumenta – lub w przypadku montażu przez dekarza – z dniem montażu fabrycznie nowych pap. Dzień ten należy udokumentować przedłożeniem dowodu zakupu lub rachunku za wykonanie prac dekarskich. Gwarancja udzielana przez LEMAR nie ma zastosowania jeżeli karta gwarancyjna i dowód zakupu nie będą zgodne ze sobą lub będą niemożliwe do odczytania. Podstawą do rozstrzygania ewentualnych rozbieżności jest prawo obowiązujące na terenie RP.
 
Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku:
 
 
  • - niewłaściwego składowania i przechowywania produktu;
  •  
  • - niewłaściwego montażu;
  •  
  • - klęsk żywiołowych (huragan, gradobicie, pożar, powódź itp.);
  •  
  • - prowadzenia prac na dachu nie mających związku z montażem wyrobu (anteny, świetliki itp.)
  •  
  • - złej wentylacji dachu;
  •  
  • - osiadania, zniekształcenia, pękania konstrukcji dachu, ścian, fundamentów lub innych elementów konstrukcji dachu.
  •  
 
Za właściwe zaprojektowanie i wykonanie pokrycia dachowego  zgodnego z przeznaczeniem i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, w każdym pojedynczym przypadku, odpowiada projektant, wykonawca i inspektor nadzoru budowlanego.
 

Dowiedz się jak właściwie składować i transportować papę

 

Kontakt

  Sekretariat:

   61 812 06 31 

   07.00 - 15.00


 

 

 

Kierownicy Regionalni


Jak do nas trafić?

 

Siedziba Firmy

Zakład produkcyjnyLEMAR katalog 2019

 

pdf icon

 

pobierzPodziel się


   facebook box