Firma aktualności

Drukuj PDF

praca zdalna

kupuj polskie produkty

Drukuj PDF

black week 2019

Drukuj PDF

alt

Hydroizolacja balkonu – propozycja zastosowania rolowanego materiału bitumicznego:


Papa podkładowa z rodziny LEMBIT – Papy podkładowe składają się z osnowy (najczęściej wykonanej z włókna szklanego lub włókniny poliestrowej). Drugą warstwę stanowi trwała masa z modyfikowanego SBS-em bitumu. Warto pamiętać, że najtańsze papy zostają wykonane na osnowie z tektury. Niestety, nie jest to materiał, który możemy wykorzystać na balkonie czy na tarasie. Izolacja przeciwwodna, a tym bardziej izolacja termiczna wykonana z papy na osnowie tekturowej będzie nietrwała i nieskuteczna.

Do wykonanie izolacji przeciwwodnej należy zastosować papy zgrzewalne, podkładowe przeznaczone do wykonania izolacji balkonów i tarasów:


- papa zgrzewalna modyfikowana SBS typu LEMBIT SUPER P-PYE250 S50 SBS (wkładka na włókninie poliestrowej), wodoszczelna przy ciśnieniu 200kPa Typ T;

- papa zgrzewalna modyfikowana SBS typu LEMBIT SUPER P-PYE250 S40 SBS (wkładka na włókninie poliestrowej), wodoszczelna przy ciśnieniu 200kPa Typ T;

- papa zgrzewalna modyfikowana SBS typu LEMBIT SUPER MEMBRANA (wkładka na włókninie poliestrowej), wodoszczelna przy ciśnieniu 200kPa Typ T;

- papa zgrzewalna modyfikowana SBS typu LEMBIT O PLUS MEMBRANA (wkładka na włókninie poliestrowej), wodoszczelna przy ciśnieniu 100kPa Typ T;

- papa zgrzewalna oksydowana z dodatkiem modyfikatora typu LEMBIT O PLUS P-PY200 S40 M (wkładka na włókninie poliestrowej), wodoszczelna przy ciśnieniu 100kPa Typ T;

- papa zgrzewalna paroizolacyjna samoprzylepna typu LEMBIT SUPER PAROIZOLACJA S20 AL+PYE (wkładka na włókninie poliestrowej), wodoszczelna przy ciśnieniu 200kPa Typ T.


Aby wykonać prawidłowo izolację tarasu lub izolacje balkonu zaleca się zastosowanie dwóch warstw papy na osnowie z włókniny poliestrowej. Warto także dodać, że izolacja pozioma może być ułożona na odpowiednio wyrównanym, wyprofilowanym podłożu. Na izolowanej nawierzchni nie mogą znajdować się żadne ostre wypukłości, które mogłyby przerwać ciągłość papy i zmniejszyć szczelność hydroizolacji. Co więcej, papy układamy z zastosowaniem zakładek o szerokości ok. 10 cm. Pierwsza warstwa papy powinna być szczelnie przyklejona do podłoża. Do gruntowania powierzchni zaleca się środek gruntujący LEMPLAST SUPER GRUNT SBS.

alt

Drukuj PDF

alt

Izolacja fundamentów i reakcja pap asfaltowych ze styropianem

Izolacja ścian fundamentowych – zagrożenie prosto z gruntu

Jeżeli w ścianach fundamentowych brakuje odpowiedniej hydroizolacji, z gruntu przenika do nich wilgoć lub nawet woda, powodując stałe zawilgocenie. Mokre fundamenty ulegają korozji. Szybko niszczeją, zwłaszcza na skutek zamarzania wody w sezonie zimowym. Zmniejsza się też ich izolacyjność termiczna, a to powoduje, że przez podłogę na gruncie i przez ściany budynku szybciej ucieka ciepło. Mokre fundamenty mogą również doprowadzić do zawilgocenia ścian parteru, a w konsekwencji – na początku łuszczenia się farb, a później także do pojawienia się tam glonów lub pleśni, a także odparzania samego tynku.

Materiał bitumiczny rolowany do izolacji fundamentów typu papa termozgrzewalna

Nadaje się do wykonania zarówno hydroizolacji poziomej, jak i wszystkich typów izolacji pionowej. Papa posiada dużą wytrzymałość mechaniczną i co najważniejsze dobrą elastyczność, dlatego rzadko ulega uszkodzeniu w czasie układania czy podczas samej eksploatacji. Jest także odporna na czynniki chemiczne i promienie UV. Do izolacji fundamentów przeznaczone są papy termozgrzewalne, modyfikowane elastomerem SMS, na osnowie z włókien poliestrowych, układane np. w jednej warstwie. Termozgrzewalne, jak sama nazwa wskazuje, układa się przy użyciu palnika gazowego.

Reakcje pap bitumicznych z polistyrenem typu EPS, XPS

Papa nie wchodzi w reakcję z polistyrenem typu EPS, XPS. Niekorzystne działanie na styropian mają materiały na bazie rozpuszczalników np. w zawarte w płynnych roztworach gruntujących, zawierające substancje chemiczne.

Papa jest materiałem bitumicznym produkowanym na bazie asfaltów z rozkładu ropy naftowej.

Mit budowlany – papa SMOŁOWA rzeczywiście „rozpuszczała” styropian, współczesne papy są papami ASFALTOWYMI i nie wchodzą w reakcję.

Wzajemne oddziaływanie pap asfaltowych oraz styropianu jest obojętne. Istniejące opinie rzekomego zanikania styropianu w kontakcie z papami asfaltowymi są nieprawdziwe i wynikają prawdopodobnie z praktykowanego ciągle sklejania pap (gorszych rodzajów) do podłoża za pomocą lepików na zimno, które zawierają rozpuszczalniki organiczne. To właśnie te rozpuszczalniki są odpowiedzialne za „znikanie” styropianu. Aplikacja papy do fundamentów typu LEMBIT do zagruntowanego podłoża metodą zgrzewania, nie niesie ze sobą żadnego zagrożenia dla trwałości polistyrenu typ EPS, XPS.

Drukuj PDF

czarny piątek

Drukuj PDF

Poraz kolejny LEMAR otrzymał tytuł złotego płatnika.

alt
Certyfikat Złoty Płatnik 2017

Drukuj PDF

kartka wesołych swiąt 2018 ang

Drukuj PDF

LEMAR - polski producent potwierdza kolejny raz jakość swoich wyrobów w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji.

potwierdzenie certyfikatu ZKP 4 min

potwierdzenie certyfikatu ZKP 2 min

potwierdzenie certyfikatu ZKP 4 min

potwierdzenie certyfikatu ZKP 3 min

Kontakt

  Sekretariat:

   61 812 06 31 

   07.00 - 15.00


 

 

 

Kierownicy Regionalni


Jak do nas trafić?

 

Siedziba Firmy

Zakład produkcyjnyLEMAR katalog 2019

 

pdf icon

 

pobierzPodziel się


   facebook box