Konfigurator rozwiązań pokryć dachowych

Rodzaj technologii / systemu

dach z poszyciem z rolowanego materiału bitumicznego
dach w układzie zielonym z roślinnością typ ekstensywny
dach balastowy

Rodzaj podłoża

stalowe typu blacha trapezowa
żelbetowe typu strop żelbetowy
drewniane typu deskowanie pełne lub płyta OSB lub drewnopochodne
papowe stanowiące istniejące poszycie dachowe

Rodzaj termoizalacji

polistyren typ EPS
polistyren typ XPS
wełna skalna
płyty pianki PIR
bez termoizolacji
polistyren typ EPS laminowany papą bitumiczną
spadki z polistyrenu typ EPS kształtujące spadek dachu oraz/lub polistyren typ EPS oraz/lub wełna skalna oraz/lub pianka PIR
polistyren typ EPS + betonowa wylewka kształtująca spadek dachu

Układ hydroizalacji

układ jednowarstwowy
układ dwuwarstwowy
układ dwuwarstwowy klejony z pap samoprzylepnych

Właściwość pożarowa

cecha Broof(t1)
odporność ogniowa RE30
odporność ogniowa RE15

Rozwiązania