Renowacja starego pokrycia dachowego

Stare pokrycie papowe (papa asfaltowa na tekturze lub papa zgrzewalna na asfaltach oksydowanych lub papa zgrzewalna modyfikowana SBS) należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Pęcherze naciąć, podsuszyć palnikiem i podkleić. Fałdy papy ściąć lub naciąć i przykleić.

Nierówności podłoża zniwelować poprzez przyklejenie od 2 do 3 warstw z papy podkładowej np. LEMBIT O P-V70 S30.
Gruntowanie starego pokrycia środkiem hydroizolacyjnym (LEMPLAST GRUNT lub LEMPLAST SUPER GRUNT SBS).

Tak przygotowane podłoże należy podziurawić w celu udrożnienia i umożliwienia odprowadzenia wilgoci spod istniejących warstw papowych (zaleca się wykonanie około 10 otworów na 1m2, np. wiertłem O10, aż do warstwy zawilgoconej).

PAPA WENTYLACYJNA LEMBIT WENT

Papa wentylacyjna typu LEMBIT WENT (umożliwia zamocowanie papy wierzchniego krycia do podłoża nie na całości, a jedynie przez otwory w papie wentylacyjnej; w ten sposób tworzy się na całej powierzchni dachu system kanałów, w których para rozpręża się i wydostaje się przez kominki wentylacyjne). Papę układa się luźno bez klejenia na zakład o szerokości od 2cm do 3cm.
Nie układa się w odległości mniejszej niż 50cm od: okapów, wypustów dachowych, dylatacji konstrukcyjnych budynku, kominów, attyk, ogniomurów.

PAPA PODKŁADOWA

Mocowanie papy podkładowej do naprawionego podłoża następuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej LEMBIT WENT.

KOMINEK WENTYLACYJNY

W miejscu planowanego ustawienia kominków wentylacyjnych należy wyciąć otwory w układanej warstwie papy o średnicy zewnętrznej wlotu kominka u podstawy oraz zgrzać na papie kołnierz o średnicy około 30cm.
Styk papy z wlotem kominka należy dodatkowo uszczelnić masą asfaltową ściągniętą szpachelką ze spodniej strony ścinków papowych.
W przypadku zastosowania izolacji cieplnej z płyt styropianowych należy wyciąć w płycie styropianowej otwór o średnicy zewnętrznej wlotu kominka u podstawy na całej grubości płyty w celu odprowadzenia zgromadzonej wilgoci w starym pokryciu papowym!

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy celem stopienia folii spodniej oraz folii na pasku zakładu wzdłużnego aż do momentu pojawienia się zauważalnego wypływu masy asfaltowej o szeokości od 0,5 do 1cm na całej długości zgrzewu z jednoczesnym, powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki, za pomocą rozwijaka, cofając się przed rozwijaną rolką.

Zabrania się chodzenia po zgrzanej papie w celu nie dopuszczenia do uszkodzenia papy podczas wykonywania zgrzewania pap w wysokiej temeraturze powietrza.

Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.

Zakłady podłużne o szerokości 9cm i poprzeczne od 12cm do 15cm, zgrzewamy tak, aby nastąpił równomierny wypływ masy o szerokości około od 0,5cm do 1cm. W przypadku ich braku używamy rokli dociskowej.

Asfalt , który wypłynie należy posypać posypką w kolorze papy. Chroni to wypływy przed niszczącym promieniowaniem UV oraz podnosi estetykę pokrycia.

Zgrzewy powinny być wykonane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących wiatrów.

W przypadku zastosowania izolacji termicznej z wełny mineralnej lub płyt styropianowych można zastosować do mocowania łączniki mechaniczno – teleskopowe IZO TAK, które rozmieszczamy wzdłuż zakładu podłużnego na całej powierzchni; w strefie środkowej – 3szt., bocznej – 6szt. i narożnikowej – 9szt. (dla obiektu w I strefie wiania wiatru i o wysokości do 20m). Brzeg podkładki lub grzybka powinien znajdować się w odległości minimum 2cm od brzegu papy.
Łączniki należy rozmieszczać równomiernie wzdłuż zakładu papy.
Odległość pomiędzy poszczególnymi punktami zamocowania powinna wynosić w strefie bocznej i narożnikowej około 20cm, natomiast w strefie środkowej dachu od 40 do 60cm.