Zasady udzialania gwarancji materiałowej

Warunki gwarancji materiałowej

Warunkiem otrzymania gwarancji materiałowej jest montaż i właściwe zastosowanie wyrobu zgodnie z instrukcją producenta, przeznaczeniem, określonymi rozwiązaniami technicznymi zawartymi w opracowanych systemach dachowych oraz zasadami sztuki budowlanej.
Gwarancja jest ważna tylko w przypadku montażu wykonanego przez profesjonalną firmę dekarską, należącą do stowarzyszenia branżowego o zasięgu ogólnopolskim albo przez inną firmę dekarską posiadającą autoryzację producenta.

Okres gwarancji materiałowej w przypadku dachów złożonych konstrukcyjnie ustalany jest indywidualnie z działem doradztwa technicznego firmy.

W przypadku zastosowania na dachu pap w układzie dwuwarstwowym, jeżeli długość okresu gwarancji papy podkładowej różni się od gwarancji papy wierzchniego krycia, wówczas dla obydwu pap zastosowanych łącznie w systemie dachowym Lembit okres gwarancji jest taki jak dla zastosowanej papy wierzchniego krycia. Papa wierzchniego krycia musi być zawsze o wyższych parametrach technicznych w stosunku do papy podkładowej.

Początek biegu gwarancji materiałowej na papy LEMBIT:

Gwarancja rozpoczyna się każdorazowo z dniem zakupu fabrycznie papy przez konsumenta – lub w przypadku montażu przez dekarza – z dniem montażu fabrycznie nowych pap. Dzień ten należy udokumentować przedłożeniem dowodu zakupu lub rachunku za wykonanie prac dekarskich. Gwarancja udzielana przez LEMAR nie ma zastosowania jeżeli karta gwarancyjna i dowód zakupu nie będą zgodne ze sobą lub będą niemożliwe do odczytania. Podstawą do rozstrzygania ewentualnych rozbieżności jest prawo obowiązujące na terenie RP.

Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku:

  • niewłaściwego składowania i przechowywania produktu;
  • niewłaściwego montażu
  • klęsk żywiołowych (huragan, gradobicie, pożar, powódź itp.);
  • prowadzenia prac na dachu nie mających związku z montażem wyrobu (anteny, świetliki itp.)
  • złej wentylacji dachu
  • osiadania, zniekształcenia, pękania konstrukcji dachu, ścian, fundamentów lub innych elementów konstrukcji dachu.

Za właściwe zaprojektowanie i wykonanie pokrycia dachowego zgodnego z przeznaczeniem i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, w każdym pojedynczym przypadku, odpowiada projektant, wykonawca i inspektor nadzoru budowlanego.

Zgłaszanie reklamacji

    Załączniki (zdjęcia, skan faktury):

    Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Lemar sp. z o.o. z siedzibą w Potrzanowie, ul. Skocka 54, 62-085 Skoki. Dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji przesłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz nawiązania kontaktu w celu wykonania zawartej z Administratorem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przesłania reklamacji i nawiązania kontaktu. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych zawartych jest w Polityce prywatności.