Firma aktualności

Drukuj PDF

W dniach 21/22 marca w Ośrodku Szkoleń i Rekreacji Jansówka odbyło się pierwsze z zaplanowanych, cyklicznych spotkań w ramach Profi Klubu Lemar.  Zaproszeni goście aktywnie uczestniczyli w bogatym programie spotkania. Dowiedzieli się jakie korzyści wynikają ze współpracy z naszą firmą.

Z zaciekawieniem wysłuchali prezentacji z zakresu odporności ogniowej i doboru materiałów na dachach płaskich. Dużo emocji wzbudziła też praktyczna część szkolenia: pokaz najczęściej popełnianych błędów dekarskich i prawidłowego zgrzewania pap. Warsztatom "Moja firma" towarzyszyło motto, pod którym wszyscy chętnie się podpisali:

Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie…

Wieczorem w Biesiadniku rozpoczęliśmy sezon grilowy. Było ognisko, zawody sportowe i przede wszystkim sympatyczna atmosfera.

 

01020304050607

Drukuj PDF

Po raz kolejny spotkaliśmy się z młodzieżą kształcącą się w szkołach budowlanych. Tym razem odwiedziliśmy Zespół Szkół nr.1 w Ostrzeszowie. Prezentacja systemów dachowych z zastosowaniem pap Lembit NRO i informacje w zakresie odporności ogniowej wzbudziły duże zainteresowanie.

 

Ostrzeszów szkoła 0Ostrzeszów szkoła 1Ostrzeszów szkoła 2

Drukuj PDF

7 marca spotkaliśmy się z grupą wykonawców współpracujących z Hydropol Grudziądz.
Poza częścią teoretyczną duże zainteresowanie wzbudził pokaz praktyczny zgrzewania pap Lembit.

 

Grudziądz III 2013 0Grudziądz III 2013 1Grudziądz III 2013 2

Drukuj PDF

W miesiącu lutym przeprowadziliśmy we współpracy z naszymi partnerami handlowymi wiele szkoleń.
Poza częścią czysto teoretyczną, na której mieliśmy możliwość zaprezentowania naszych produktów, odbywały się też pokazy praktyczne.

 

01.02.DAK BUD SZKOLENIE Dak BudSZKOLENIE Dak Bud 2

 

08.02 FIMAL FIMAL II 2013 rFIMAL II 2013 r2

 

 22.02 MAG MIR  MAGMIR II 2013MAGMIR II 2013 2

 

22.02 Isobud Service ISOBUD SERVICEISOBUD-SERVICE 1

 

 

26.02 IZOBUD  IZOBUD wyklad 1IZOBUD wyklad 2IZOBUD pokaz

Drukuj PDF

Dzięki uprzejmości firmy Lotos Asfalt przedstawiciele naszej firmy zostali zaproszeni na coroczne spotkanie integracyjne. Mieliśmy okazję kibicować naszym skoczkom, podczas konkursu skoków w Zakopanym.

IMG 0401-0IMG 0401-1IMG 0401-2

Drukuj PDF

Informujemy, że z dniem 01.02.2013 Zarząd Przedsiębiorstwa oraz magazyn pap zostaje przeniesiony z Czerwonaka do Potrzanowa.
Zapraszamy do zakupów naszych towarów do Potrzanowa (koło Skoków) na ulicę Skocką 54.
Telefony pozostają bez zmian: 61 81-20-631/61 81-20-141/ 6181-24-241.

przeprowadzka

Drukuj PDF

kartka

Drukuj PDF

Snow being dropped from roof in Jyväskylä

Zarządcy obiektów budowlanych, szczególnie z płaskimi dachami powinni wcześniej zadbać o prawidłowe odśnieżanie dachów w okresie obfitych opadów śniegu. Regułą w czasie okresu zimowego powinno być stałe monitorowanie pokrywy śnieżnej na dachach. Szczególną uwagę należy poświęcić miejscom zacienionym i osłoniętym od wiatru, gdzie mogą się pojawiać grube warstwy śniegu - tak zwane "worki śnieżne". Długie okresy mroźnej pogody sprzyjają gromadzeniu się śniegu – nie zachodzi proces topnienia, a tym samym ciężar pokrywy śnieżnej rośnie. Okresy krótkotrwałych odwilży, w czasie których dochodzi jedynie do częściowego stopnienia śniegu również są bardzo groźne. Śnieg, wprawdzie topi się, ale nie spływa w całości z dachu na skutek zatkania rur dopływowych i systemu rynnowego. Stopiony śnieg zamienia się w lód i gromadzi się na dachu. Grubość pokrywy śnieżnej się zmniejsza, jednakże obciążenie dachu zmniejsza się tylko nieznacznie. W rezultacie tworzy się kilkunasto centymetrowa warstwa zmrożonego śniegu lub lodu, której ciężar jest groźny dla statyki budowli.


Średni ciężar 1 m3 śniegu jest bardzo różny w zależności od warunków pogodowych w jakich nastąpił opad śniegu. Może on wynosić od 80 do 800 kg/m3. Wartość ta zależna jest od czynników atmosferycznych takich jak : temperatura powietrza, temperatura podłoża, prędkość wiatru, wilgotność powietrza. Ponadto zależy również od czasu zalegania pokrywy śnieżnej. Ciężar ten średnio wynosi około 250kg/m3.


Pokrycia dachowe wykonane z pap asfaltowych, są pokryciami bardziej odpornymi na uszkodzenia mechaniczne. Ich grubość, nawet przy pokryciu jednowarstwowym, to 5,4 mm masy asfaltowej, przy osnowie z wytrzymałych włóknin poliestrowych, co gwarantuje większą szczelność całości pokrycia. Przy kryciu dwuwarstwowym łączna grubość wykonanej izolacji może zawierać się do 10,20 mm warstwy asfaltu oraz dwóch wzmacniających wkładek. Powierzchnia pap jest ponadto od wierzchu zabezpieczona warstwą gruboziarnistej mineralnej posypki, chroniącej powierzchnie asfaltu. Używając tradycyjnych przyrządów do odśnieżania typu łopaty, szpadle i inne urządzenia zgarniające nie ma praktycznie możliwości uszkodzenia połaci dachu, a w każdym razie uszkodzenie te może być jedynie powierzchniowe. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że niska temperatura połaci powoduje, że elastyczność wyrobów bitumicznych jest obniżona. Jeśli połać wykonana jest z pap asfaltowych oksydowanych (niemodyfikowanych) to w skrajnych przypadkach może dojść do naruszenia ich struktury i miejscowych pęknięć, które będą skutkować przeciekami podczas topnienia śniegu.


W pierwszej kolejności należy, ze względów bezpieczeństwa konstrukcji dachu odśnieżać miejsca, gdzie utworzyły się worki śnieżne, czyli miejsca gdzie został nawiany śnieg i jego średnia grubość jest wielokrotnie większa niż na pozostałej połaci dachu. Zgarnianie śniegu powinno się odbywać od części zewnętrznej dachu czyli od okapów, zgodnie z kierunkiem spadku dachu, a tym samym kierunkiem zakładów podłużnych papy. Należy także usunąć śnieg i lód z okolic rynien, wpustów dachowych, koryt spływowych. Trzeba to czynić z dużą ostrożnością, tak aby nie uszkodzić podczas odkuwania lodu powłoki papowej, plastykowych elementów wpustów, kopuł świetlików dachowych i klap dymowych. Idealnym rozwiązaniem są wpusty ogrzewane elektrycznie, które nie dopuszczają do zamarzania wody w ich rejonie. Niestety instalacje te są mało popularne i niechętnie montowane przede wszystkim ze względu na ich cenę. O zachowaniu ostrożności należy pamiętakć także podczas usuwania śniegu z dachów płaskich zaopatrzonych w system wentylacji podłoża papowego wykonanego z papy perforowanej i kominków wentylacyjnych. Kominki wentylacyjne w temperaturze otoczenia wynoszącej często poniżej – 20oC są kruche i bardzo łatwo je uszkodzić - stają się wtedy miejscem dostawania się wody w struktury pokrycia dachowego. Uszkodzone kominki wentylacyjne należy każdorazowo zabezpieczyć przed wnikaniem wody. Ponadto trzeba zwrócić uwagę, aby kapturki osłonowe kominków pozostawały po procesie odśnieżania na swoich miejscach. Nie należy dopuścić aby kominki wentylacyjne na dachu zostały w całości zasypane śniegiem.


Odśnieżanie dachu należy podczas całego sezonu zimowego przeprowadzać regularnie w miarę pojawiających się opadów śniegu, aby nie dopuścić do tworzenia się grubej jego warstwy, do pojawienia się na spodzie lodu i bardzo ciężkich frakcji śniegu.


Czynnością powiązaną z odśnieżaniem dachów jest równoczesne usuwanie sopli lodowych, które są realnym zagrożeniem dla osób poruszających się poniżej. Powierzchnia dachu jest śliska - łatwo może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Pracowników należy zaopatrzyć: w uprzęże przeciwupadkowe zamocowane linkami do stałych elementów dachu, odpowiednie obuwie z protektorami. Pracownicy powinni mieć zaświadczenia lekarskie o pracach na wysokości i odpowiednie przeszkolenie bhp. W czasie ostatniej zimy podczas odśnieżania dachów wielu marketów wielkopowierzchniowych, na których użyto papy doszło do bardzo licznych uszkodzeń pokrycia dachowego. Było to skutkiem uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku nieumiejętnego odśnieżania - odkuwania lodu z powierzchni połaci dachowej. W wielu przypadkach używano do tej czynności toporków, siekier i łomów. Nietrudno sobie wyobrazić jak wyglądał dach po takich zabiegach.


Czy można używać soli do "upłynnienia" pokrywy lodowej na dachu? Używanie soli i jej roztworów do odladzania powierzchni dachu należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Wynika to z faktu, że sól wpływa bardzo negatywnie na żywotność obróbek blacharskich na dachu oraz może powodować wykwity solne na ścianach budynku przyczyniając się do ich długotrwałego zawilgocenia i zabrudzenia. Ponadto cała sól wysypana zimą na dachu kiedyś trafi w system rynnowy na teren wokół budynku niszcząc okoliczną roślinność.


Do odśnieżania dachów nie wolno używać łopat, szpadli i wszelkich przyrządów z ostrymi końcami. Wszelkie uszkodzenia dachu powstałe w wyniku odśnieżania należy natychmiast zabezpieczyć (choćby prowizorycznie) zaklejając je łatami z papy. Do napraw tych należy powrócić w okresie wiosennym i przeprowadzić je zgodnie z zaleceniami producenta.


Śnieg usunięty z dachu powinien być wywieziony z okolic obiektu. Nie powinien on tarasować wyjść ewakuacyjnych i blokować dojazdu do budynku.

Kontakt

  Sekretariat:

   61 812 06 31 

   07.00 - 15.00


 

 

 

Kierownicy Regionalni


Jak do nas trafić?

 

Siedziba Firmy

Zakład produkcyjnyLEMAR katalog 2019

 

pdf icon

 

pobierzPodziel się


   facebook box