Drukuj

 

Składowanie i transport pap zgrzewalnych LEMBIT
 
 
1.Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzaniem
 
2.Rolki można magazynować w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.
 
3.Rolki powinny być magazynowane na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem.
 
4.Rolki są dostarczane  na foliowanych europaletach.
 
5.W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego.

6.Rolki papy podczas transportu należy układać w jednej warstwie w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu.