Sposób zabezpieczenia części podziemnych budynku wynika bezpośrednio ze stopnia zagrożenia kontaktem z wodą gruntową, zaskórną lub zawieszoną. Kontakt taki wymaga bardzo odpowidzialnego zaprojektowania izolacji podziemnych, ponieważ te rodzaje wód oddziałowują w sposób długotrwały lub okresowy na części podziemne budynku. Aby dokonać właściwego technicznie i ekonomicznie wyboru izolacji, należy wykonać badanie warunków gruntowo-wodnych.

Do izolacji ław fundamentowych i posadzek zalecamy następujące produkty:

 • LEMBIT SUPER P-PYE250 S50 SBS
 • LEMBIT SUPER P-PYE250 S40 SBS
 • LEMBIT O PLUS P-PY200 S40 M
 • LEMBIT O PLUS MEMBRANA
 • LEMBIT SUPER MEMBRANA
 • ASPOT P-PYE200 S40 SBS
 • NOWOŚĆ LEMBIT MEMBRANA F/F

Do izolacji ław fundamentowych, izolacja przeciwwilgociowa zalecamy następujące produkty:

 • LEMBIT O PLUS P-V80 S40 M
 • LEMBIT O P-V70 S30
 • LEMBIT O P-V70 S24
 • ASPOT V60 S30

Do izolacji ścian pionowych zalecamy następujące produkty:

 • LEMBIT SUPER P-PYE250 S50 SBS
 • LEMBIT SUPER P-PYE250 S40 SBS
 • LEMBIT O PLUS P-PYE200 S40 M
 • LEMBIT SUPER MEMBRANA
 • NOWOŚĆ LEMBIT MEMBRANA F/F

Do izolacji tarasów, balkonów, stropów, przejść podziemnych zalecamy następujące produkty:

 • LEMBIT SUPER P-PYE250 S50 SBS
 • LEMBIT SUPER P-PYE250 S40 SBS
 • LEMBIT O PLUS P-PY200 S40 M
 • LEMBIT O PLUS MEMBRANA
 • LEMBIT SUPER MEMBRANA
 • ASPOT P-PYE200 S40 SBS
 • LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBSS
 • LEMBIT ZIELONY DACH

Pod dachówki i gonty papowe zalecamy następujące produkty:

 • LEMBIT SUPER P-PYE250 S50 SBS
 • LEMBIT SUPER P-PYE250 S40 SBS
 • LEMBIT O PLUS P-PY200 S40 M
 • LEMBIT O PLUS MEMBRANA
 • LEMBIT SUPER MEMBRANA
 • ASPOT P-PYE200 S40 SBS

Pod gonty papowe zalecamy:

 • LEMBIT MEMBRANA XS

Izolacje podziemnnych części budynku:

Izolacje typu lekkiego

Izolacje typu lekkiego stosuje się w przypadku posadowienia budynku powyżej zwierciadła wody gruntowej oraz w gruntach przepuszczalnych (np.piaskach, żwirach ), przy uwzględnieniu okresowego wahania poziomu tego zwierciadła. Izolacje tego typu można również zastosować, jeżeli w gruncie występuje woda wytwarzająca krótkotrwałe ciśnienie hydrostatyczne, pod warunkiem wykonania skutecznego drenażu opaskowego budynk, zmniejszającego to ciśnienie.

W przypadku posadowienia budynku w gruntach nieprzepuszczalnyc, tam gdzie występuje woda zaskórna lub zawieszona i gdzie poziom lustra wody gruntowej może się podnosić na krótkie okresy czasu, należy zastosować izolację pionową wykonana z dwóch warstw papy, zabezpieczonej od zewnątrz ścianką dociskową. Izolacja pozioma na ławach fundamentowych musi być połączona z izolacją poziomą pod posadzką.

Izolacje typu ciężkiego

W przypadku posadowienia budynku na gruntach o wysokim poziomie wód gruntowych, wywołujących ciśnienie hydrostatyczne, należy zastosować izolację typu ciężkiego w postaci wanny zewnętrznej budynku. Wannę zewnętrzna wykonuje się podczas wznoszenia obiektu. Niemożliwe jest wykonanie wanny po zakończeniu budowy.

Niekiedy po wykonaniu budynku, w trakcie jego użytkowania, okazuje się, że poziom wód gruntowych radykalnie podniósł się i zagra za piwnicom budynku. Zdarza się, że w budynkach z nieprawidłowo wykonaną wanna zewnętrzną obserwuje się ciągłe występowanie wody gruntowej wewnątrz piwnic. W takich przypadkach jedynym wyjściem jest zbudowanie wanny wewnętrznej.