Krycie dwuwarstwowe, wybierz podłoże:

System nr 1

Montaż: zalecany bezpłomieniowy system układania papy.

System nr 2

Montaż: zgrzewanie.

System nr 3

Montaż: zgrzewanie.

System nr 1

Montaż: zalecany bezpłomieniowy system układania papy.

System nr 2

Montaż: zgrzewanie.

System nr 3

Montaż: zgrzewanie.

System nr 1

Montaż: mocowanie mechaniczne, zalecany bezpłomieniowy system układania papy.

System nr 2

Montaż: mocowanie mechaniczne, zalecany bezpłomieniowy system układania papy.

System nr 3

Montaż: zgrzewanie.

System nr 4

Montaż: zgrzewanie.

System nr 5

Montaż: zgrzewanie.

System nr 6

Montaż: zgrzewanie.

System nr 7

Montaż: zgrzewanie.

System nr 8

Montaż: zgrzewanie.