LEMBIT NRO

Zielony dach
Zielony dach
Papy asfaltowe specjalne
Papy asfaltowe specjalne
Papy asfaltowe zgrzewalnemodyfikowane sbs
Papy asfaltowe zgrzewalne modyfikowane sbs
Papy asfaltowe zgrzewalnez dodatkiem modyfikatora sbs
Papy asfaltowe zgrzewalne z dodatkiem modyfikatora sbs
Papy asfaltowe zgrzewalneoksydowane
Papy asfaltowe zgrzewalne oksydowane
Papy asfaltowe
Papy asfaltowe
Papy ASPOT
Papy ASPOT
Posypki papowe
Posypki papowe
Płyty termoizolacyjne
Płyty termoizolacyjne
Akcesoria dachowe
Akcesoria dachowe
Środki hydroizolacyjne
Środki hydroizolacyjne
LEMBIT NRO

LEMBIT NRO

Papa asfaltowa wierzchniego krycia, trudno zapalna i nierozprzestrzeniająca ognia.
Opis produktu
Parametry
Pobierz
Zapytaj o ten produkt

Opis produktu

Papa odporna na ogień.

Papa LEMBIT NRO przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Można ją stosować do wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych. Ze względu na wysoką wytrzymałość oraz zdolność do wydłużenia przy rozciąganiu zaleca się stosować ją na izolacje narażone na czynniki mechaniczne.

Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania za pomocą rozgrzanego powietrza lub po przeszkoleniu przy użyciu palnika gazowego oraz łącznikami mechanicznymi.

Spełniając oczekiwania naszych Klientów dodaliśmy do naszej oferty handlowej odporną na ogień papę LEMBIT NRO, która zastosowana w określonych systemach dachowych Lembit spełnia kryteria w zakresie odporności na ogień zewnętrzny BROOF(t1) oraz w zakresie klasyfikacji ogniowej REI 15, RE 20, REI 30, REI 45.

Papa ma zastosowanie w systemach, które pozwalają na realizowanie przekryć dachowych w zakresie odporności ogniowej – REI; warstwowych przekryć dachowych wg. PN-EN 13501-2:2005. Badanie przeprowadzono dla REI wg PN-B-02851-1 oraz PN-EN1363-1:2001 dla REI 15, RE 20, REI 30, REI 45.

Przekrycia dachów oraz części nośne warstwowych przekryć dachów klasyfikuje się według normy w klasach odporności ogniowe REI.

Co oznacza REI 15, REI 45?

R – NOŚNOŚĆ OGNIOWA 15minut (45minut)
E – SZCZELNOŚĆ OGNIOWA 15minut (45minut)
I – IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWA 15 minut (45minut)

Jest to odporność przekrycia dachowego, w tym zastosowanych pap oraz termoizolacji (płyty styropianowe lub z wełny mineralnej) w danym systemie dachowym Lembit na nierozprzestrzenienie się ognia i niedopuszczenie w czasie 15 lub 45 minut do jego zapalenia.

Stosując papę LEMBIT NRO w systemach dachowych w momencie powstania pożaru zyskujemy niezbędny czas na powiadomienie straży pożarnej, lokalizację źródła ognia i rozpoczęcie akcji ewakuacyjnej i gaśniczej w celu uniknięcia ofiar w ludziach oraz znacznego zmniejszenia strat materialnych.

Wykonywanie izolacji z zastosowaniem papy LEMBIT NRO powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

ROZPORZĄDZENIE MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenowych (Dz. U. Nr 80 poz. 563).

§4 ust.1. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar.
ppkt.4. Rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeśli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze.

Papa LEMBIT NRO jest przeznaczona do wykonywania pokryć dachowych na podłożu z betonu, blachy trapezowej, drewna oraz materiałów termoizolacyjnych (np. płyty styropianowe, wełna mineralna i inne).

LEMBIT NRO przeszedł badania w zakresie:

 • klasyfikacji ogniowej REI 15, RE 20, REI 30, REI 45.
 • odporności na ogień zewnętrzny BROOF(t1).

Zastosowanie papy lLEMBIT NRO daje następujące korzyści:

 • nowa technologia pozwala na ułożenie papy Lembit NRO bez użycia palnika gazowego, co daje znaczące korzyści związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym w trakcie wykonywania i po zakończeniu prac dekarskich,
 • bezpłomieniowy system układania papy za pomocą zgrzewarki na rozgrzane powietrze wymaga zgrzewania tylko bocznych zakładów,
 • metoda montażu zapewnia szczelne i trwałe wykonanie zakładów pokrycia,
 • montaż jest szybki, bezpieczny i ekonomiczny,
 • eliminacja użycia ognia otwartego pozwala na układanie pokrycia na materiałach palnych, np. na dachach drewnianych,
 • brak rozprzestrzeniania się ognia.

Rozporządzenie Ministra z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 , poz.690 z dnia 15 czerwca 2002 rok).

§ 219. 1. Przekrycie budynku mające powierzchnię większą niż 1.000 m2 powinno być nierozprzestrzeniające ognia, a jego część nośna wykonana z materiałów niepalnych. W przypadku, gdy wewnątrz lub na części nośnej jest umieszczona palna izolacja cieplna, klasa odporności ogniowej tej części powinna być nie niższa niż E 15 (SZCZELNOŚĆ OGNIOWA 15).

Szczególnie ma to zastosowanie w obiektach najbardziej narażonych na możliwość wystąpienia pożaru dachu, a także w obiektach, których pożar mógłby się wiązać z dużym zagrożeniem życia oraz utraty mienia, takich jak:

 • budynki służby zdrowia, oświaty i wychowania,
 • duże obiekty usługowe i handlowe,
 • budynki mieszkania zbiorowego,
 • obiekty magazynowe o dużej wartości.

System dachowy z zastosowaniem papy LEMBIT NRO pozwala na realizowanie przekryć dachowych w zakresie odporności ogniowej warstwowych przekryć dachowych wg. PN-EN 13501-2:2005. Badania w zakresie odporności ogniowej elementów budynku przeprowadzono dla: nośności, szczelności oraz izolacyjności wg PN-B-02851-1 oraz PN-EN1363-1:2001; dla REI 15, REI 45 bez dodatkowych zabezpieczeń.

ZAPROPONOWANY SYSTEM TO NAJWYŻSZEJ KLASY POKRYCIE DACHOWE O ODPORNOŚCI PRZECIWPOŻAROWEJ PRZEWYŻSZAJĄCEJ WSZYSTKIE OBECNIE STOSOWANE ROZWIĄZANIA.
PRZEKRYCIE NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE OGNIA ZABEZPIECZA DACH PRZED PRZENOSZENIEM POŻARU Z SĄSIEDNICH OBIEKTÓW.

System dachowy z zastosowaniem papy LEMBIT NRO to metoda wykonania bez użycia ognia, co zwiększa bezpieczeństwo przeciwpożarowe na obiektach podczas wykonywania prac oraz po ich zakończeniu!

Parametry

Zastosowanie produktu
Wierzchniego krycia, do pokryć jednowarstwowych lub wielowarstwowych. Papa spełnia kryteria zwiększonej odporności na działanie ognia zewnętrznego Broof(t1) oraz ma zastosowanie w systemach, które pozwalają realizować przekrycia dachowe w zakresie odporności ogniowej - REI.
Rodzaj montażu
Zgrzewanie, mocowanie mechniczne
Rodzaj masy
Modyfikowana SBS
Rodzaj osnowy
Specjalna, kompozytowa
Grubość (mm)
5
Max siła rozciągająca (wzdłuż i w poprzek)
1100N / 1100N +/-200N w obu kierunkach
Wydłużenie przy max sile rozciągajacej
6% +/-4% w obu kierunkach
Odporność na spływanie w max temperaturze
Min +100°C
Giętkość w niskiej temperaturze
-22°C
Wodoszczelność
60 kPa
Długość rolki, ilość na palecie, waga
5m, 120m2, 791kg
Reakcja na ogień
Klasa E
Norma
EN 13707:2004+A2:2009
Gwarancja
15 lat

Zapytaj o ten produkt