Składowanie i transport pap zgrzewalnych LEMBIT

  1. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzaniem
  2. Rolki można magazynować w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.
  3. Rolki powinny być magazynowane na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem.
  4. Rolki są dostarczane  na foliowanych europaletach.
  5. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego.
  6. Rolki papy podczas transportu należy układać w jednej warstwie w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu.