System z zastosowaniem antykorzennej papy zgrzewalnej wierzchniego krycia LEMBIT ZIELONY DACH jest dachem wykonanym w odwróconym układzie warstw. Woda w tym systemie przechodzi przez wszystkie warstwy dachu i odprowadzana jest do odpływów z ostatnej warstwy, którą stanowi izolacja przeciwwodna. Za pomocą tak opracowanego i wykonanego systemu skutecznie i trwale pokrywa się zielenią dachy wszystkich rodzajów.

 • łagodzi klimat miejski,
 • zmniejsza hałas uliczny,
 • działa jako dodatkowa izolacja dachu,
 • pozwala odzyskać utraconą pod zabudowę powierzchnię biologicznie czynną,
 • stosowanie roślinności na dachach i elewacjach budynków jest jednym z elementów architektonicznego kształtowania przestrzeni.

System opiera się na CZTERECH podstawowych warstwach:

 • warstwa izolacyjna – wodoszczelna, odporna na przerastanie korzeni,
 • warstwa drenażowo – filtracyjna, która ma za zadanie odprowadzenie nadmiaru wody, przewietrzanie korzeni i polepszenie wartości izolacyjnej konstrukcji dachowej,
 • warstwa wegetacyjna – stanowi substrat, który jest wykonany z mieszaniny skał mineralnych o odpowiednio dobranej granulacji,
 • warstwa roślinna.
 • Zieleń intensywna
 • Substrat
 • Geowłóknina TYPAR SF
 • Mata akumulacyjno-drenażowa, wysokość kubeczka 20mm
 • Geowłóknina TYPAR SF
 • Płyty XPS S(Styrodur) – frezowane na zakładkę
 • Folia paroizolacyjna o grubości 0,2mm
 • Papa wierzchniego krycia LEMBIT ZIELONY DACH (antykorzenna)
 • Papa podkładowa LEMBIT SUPER P-PYE200 S50 SBS
 • Preparat gruntujący: LEMPLAST GRUNT
 • Podłoże: Beton