Izolacja ścian fundamentowych – zagrożenie prosto z gruntu

Jeżeli w ścianach fundamentowych brakuje odpowiedniej hydroizolacji, z gruntu przenika do nich wilgoć lub nawet woda, powodując stałe zawilgocenie. Mokre fundamenty ulegają korozji. Szybko niszczeją, zwłaszcza na skutek zamarzania wody w sezonie zimowym. Zmniejsza się też ich izolacyjność termiczna, a to powoduje, że przez podłogę na gruncie i przez ściany budynku szybciej ucieka ciepło. Mokre fundamenty mogą również doprowadzić do zawilgocenia ścian parteru, a w konsekwencji – na początku łuszczenia się farb, a później także do pojawienia się tam glonów lub pleśni, a także odparzania samego tynku.

Materiał bitumiczny rolowany do izolacji fundamentów typu papa termozgrzewalna

Nadaje się do wykonania zarówno hydroizolacji poziomej, jak i wszystkich typów izolacji pionowej. Papa posiada dużą wytrzymałość mechaniczną i co najważniejsze dobrą elastyczność, dlatego rzadko ulega uszkodzeniu w czasie układania czy podczas samej eksploatacji. Jest także odporna na czynniki chemiczne i promienie UV. Do izolacji fundamentów przeznaczone są papy termozgrzewalne, modyfikowane elastomerem SMS, na osnowie z włókien poliestrowych, układane np. w jednej warstwie. Termozgrzewalne, jak sama nazwa wskazuje, układa się przy użyciu palnika gazowego.

Reakcje pap bitumicznych z polistyrenem typu EPS, XPS

Papa nie wchodzi w reakcję z polistyrenem typu EPS, XPS. Niekorzystne działanie na styropian mają materiały na bazie rozpuszczalników np. w zawarte w płynnych roztworach gruntujących, zawierające substancje chemiczne.

Papa jest materiałem bitumicznym produkowanym na bazie asfaltów z rozkładu ropy naftowej.

Mit budowlany – papa SMOŁOWA rzeczywiście „rozpuszczała” styropian, współczesne papy są papami ASFALTOWYMI i nie wchodzą w reakcję.

Wzajemne oddziaływanie pap asfaltowych oraz styropianu jest obojętne. Istniejące opinie rzekomego zanikania styropianu w kontakcie z papami asfaltowymi są nieprawdziwe i wynikają prawdopodobnie z praktykowanego ciągle sklejania pap (gorszych rodzajów) do podłoża za pomocą lepików na zimno, które zawierają rozpuszczalniki organiczne. To właśnie te rozpuszczalniki są odpowiedzialne za „znikanie” styropianu. Aplikacja papy do fundamentów typu LEMBIT do zagruntowanego podłoża metodą zgrzewania, nie niesie ze sobą żadnego zagrożenia dla trwałości polistyrenu typ EPS, XPS.