Papa podkładowa z rodziny LEMBIT – Papy podkładowe składają się z osnowy (najczęściej wykonanej z włókna szklanego lub włókniny poliestrowej). Drugą warstwę stanowi trwała masa z modyfikowanego SBS-em bitumu. Warto pamiętać, że najtańsze papy zostają wykonane na osnowie z tektury. Niestety, nie jest to materiał, który możemy wykorzystać na balkonie czy na tarasie. Izolacja przeciwwodna, a tym bardziej izolacja termiczna wykonana z papy na osnowie tekturowej będzie nietrwała i nieskuteczna.

Do wykonanie izolacji przeciwwodnej należy zastosować papy zgrzewalne, podkładowe przeznaczone do wykonania izolacji balkonów i tarasów:

  • papa zgrzewalna modyfikowana SBS typu LEMBIT SUPER P-PYE250 S50 SBS (wkładka na włókninie poliestrowej), wodoszczelna przy ciśnieniu 200kPa Typ T;
  • papa zgrzewalna modyfikowana SBS typu LEMBIT SUPER P-PYE250 S40 SBS (wkładka na włókninie poliestrowej), wodoszczelna przy ciśnieniu 200kPa Typ T;
  • papa zgrzewalna modyfikowana SBS typu LEMBIT SUPER MEMBRANA (wkładka na włókninie poliestrowej), wodoszczelna przy ciśnieniu 200kPa Typ T;
  • papa zgrzewalna modyfikowana SBS typu LEMBIT O PLUS MEMBRANA (wkładka na włókninie poliestrowej), wodoszczelna przy ciśnieniu 100kPa Typ T;
  • papa zgrzewalna oksydowana z dodatkiem modyfikatora typu LEMBIT O PLUS P-PY200 S40 M (wkładka na włókninie poliestrowej), wodoszczelna przy ciśnieniu 100kPa Typ T;
  • papa zgrzewalna paroizolacyjna samoprzylepna typu LEMBIT SUPER PAROIZOLACJA S20 AL+PYE (wkładka na włókninie poliestrowej), wodoszczelna przy ciśnieniu 200kPa Typ T.

Aby wykonać prawidłowo izolację tarasu lub izolacje balkonu zaleca się zastosowanie dwóch warstw papy na osnowie z włókniny poliestrowej. Warto także dodać, że izolacja pozioma może być ułożona na odpowiednio wyrównanym, wyprofilowanym podłożu. Na izolowanej nawierzchni nie mogą znajdować się żadne ostre wypukłości, które mogłyby przerwać ciągłość papy i zmniejszyć szczelność hydroizolacji. Co więcej, papy układamy z zastosowaniem zakładek o szerokości ok. 10 cm. Pierwsza warstwa papy powinna być szczelnie przyklejona do podłoża. Do gruntowania powierzchni zaleca się środek gruntujący LEMPLAST SUPER GRUNT SBS.